Skip navigation

Coming soon

Advertisements

Ilkka Pyysiäinen – Basic Publications

Scholarly Books

1. 1988. Perimmäiset kuvat. Buddhan elämäkerran merkitys theravâdan kaanonissa (The ultimate images: The biography of the Buddha in the Theravâda canon). (Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisuja, 53.) With a Summary in English. Helsinki: Missiologian ja ekumeniikan seura. 133 pp.
2. 1993. Beyond language and reason: Mysticism in Indian Buddhism. (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Dissertationes Humanarum Litterarum, 66.) Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia. 186 pp.
a. Reviewed by: Johannes Bronkhorst (Asiatische Studien / Études Asiatiques 47(4), 1993, 709‐715).
b. by Peter Masefield (Indo-Iranian Journal 38, 1995, 266-268).
c. by John P. Keenan (Journal of the American Oriental Society 116(3), 1996, 495-507.
d. by Roger R. Jackson (Asian Philosophy 6, 1996, 147-153)
3. 1996. Belief and beyond: Religious categorization of reality. (Religionsvetenskapliga skrifter, 33.) Åbo: Åbo Akademi. 177 pp.
a. Reviewed by: B. R. C. (Religious Studies 33, 1997, 241).
4. 1997. Jumalan selitys. ’Jumala’ kognitiivisena kategoriana (God explained: ’God’ as a cognitive category.) Helsinki: Otava. 255 pp.
5. 2001 (repr. 2003). How religion works: Towards a new cognitive science of religion. (Cognition & Culture Book Series; 1.) Leiden: Brill. 272 pp.
a. Reviewed by: Todd Tremlin (Journal of Cognition and Culture 3(3), 2003, 255-263).
b. by: Kelly Bulkeley (Journal of the American Academy of Religion 71(3), 2003, 671-674).
c. by: Maurice Bloch (Journal of the Royal Anthropological Institute 9(4), 2003, 816).
d. by: Teemu Taira (Temenos 39-40, 2004, 283-286).
6. 2004. Magic, miracles, and religion: A scientist’s perspective. Walnut Creek, CA: AltaMira Press. 275 pp.
a. Reviewed by Benjamin Beit-Hallahmi (Evolutionary Psychology 4, 2006, 208-210).
7. 2006. Jumalten keinu: Kiertoajelu uskontotieteessä (The swing of the gods: A guided tour in the study of religion). Helsinki: Gaudeamus. 175 pp.
8. Forthcoming. Supernatural agents: Why we believe in Souls, gods, and buddhas. New York: Oxford University Press. About 250 pp.

Text Books

1. 1999. Marjanen, Antti, Eeva Martikainen, Seppo Nyyssönen & Ilkka Pyysiäinen, Trilogia. Lukion uskonto 1-3 (Trilogy: A three-volume high school text book on religion). Helsinki: WSOY (several reprints).
2. 1997. Ketola, Kimmo, Simo Korkee, Heikki Pesonen, Ilkka Pyysiäinen, Tuula Sakaranaho, & Tom Sjöblom (Eds.), Näköaloja uskontoon. Uskontotieteen ajankohtaisia suuntauksia (Perspectives on religion: Recent trends in comparative religion), Helsinki: Yliopistopaino (repr. 1997, 1998, 2001).

Other books

1. 1991. Sanat kuin raja. Zen idässä ja lännessä (Zen East and West: A collection of aphorisms). Ed. & tr. by Ilkka Pyysiäinen. Helsinki: WSOY. 157 pp.
2. 1993. Ilo pitkästä itkusta. Buddhalaisuus ja terapiat (Buddhism and therapies). Helsinki: Yliopistopaino. 192 pp.
3. 2001. Harvat ja valitut. Kirjoituksia ihmismielestä ja uskonnosta (The chosen few: Writings on mind and religion.) Helsinki: Yliopistopaino. 172 pp.
4. 2005. Synti – Ajatuksin, sanoin ja töin (Sin in thought, word and deeds). Helsinki: WSOY. 250 pp.

Edited Works

1. 1995. Pyysiäinen, Ilkka, & Raimo Harjula (Eds.), Kuka Jeesus? (Jesus who?). Helsinki: Yliopistopaino. 170 pp.
2. 2002. Pyysiäinen, Ilkka, & Veikko Anttonen (Eds.), Current approaches in the cognitive science of religion. London & New York: Continuum. 277 pp.
3. 2005. Pyysiäinen, Ilkka, & Anneli Meurman-Solin (Eds.), Ihmistieteet tänään (The human sciences today). Helsinki: Gaudeamus. 367 pp.
4. 2007. Luomanen, Petri, Ilkka Pyysiäinen, & Risto Uro (Eds.). 2007. Explaining Christian origins and early Judaism: Contributions from cognitive and social science. (Biblical Interpretation Series, 89.) Leiden: Brill.
5. 2008. Ketola, Kimmo, Ilkka Pyysiäinen, & Tom Sjöblom (Eds.), Uskonto ja ihmismieli: Johdatus kognitiiviseen uskonnontutkimukseen (Religion and the human mind: An introduction to the cognitive science of religion). Helsinki: Gaudeamus.
6. 2008 Religion 38(2), 101–171, a special issue on the cognitive science of religion, edited by Ilkka Pyysiäinen.
7. Forthcoming. Mahlamäki, Tiina, Ilkka Pyysiäinen, & Teemu Taira (Eds.), Pyhä: Raja, kielto ja arvo kansanomaisessa uskonnossa. Veikko Anttosen juhlakirja (The sacred: Borders, prohibitions, and values in folk religion). Helsinki: SKS (August 2008).

Refereed papers

1. 1992. Paradise regained: The religious features of primal therapy. Temenos 28, 161-76.
2. 1995. Not-self (anâtman) and mysticism. Temenos 30, 153-62.
3. 1996. Jñānagarbha and the ’God’s-eye view.’ Asian Philosophy 6, 197-206.
4. 1998. Somewhere over the rainbow? Cosmogony and mystical decreation. Method & Theory in the Study of Religion 10(2), 157-86.
5. 1999a. Holy book – A treasury of the incomprehensible: The invention of writing and religious cognition. Numen 46(3), 269-90.
6. 1999b. ’God’ as Ultimate Reality in religion and in science. Ultimate Reality and Meaning 22(2), 106-23.
7. 2001. Sounds of silence: ’Mystical’ paradox in the Atthakavagga. Folklore [Estonia] 15-17, 32-38.
8. 2002a. Mind and miracles. Zygon: Journal of Religion and Science 37(3), 729-40.
9. 2002b. Ontology of culture and the study of human behavior. Journal of Cognition and Culture 2(3), 167-82.
10. 2002c. A theory of ideology: Implications for religion and science. Method & Theory in the Study of Religion 14(3-4), 316-33.
11. 2003a. True fiction: Philosophy and psychology of religious belief. Philosophical Psychology 16(1), 109-25.
12. 2003b. Buddhism, religion, and the concept of ‘god.’ Numen 50(2), 147-71.
13. 2003c. Dual-process theories and hybrid systems: A commentary on Anderson & Lebiere. Behavioral and Brain Sciences 26(5), 617-18.
14. 2004a. Phenomenology of religion and cognitive science: The case of religious experience. Temenos 35-36, 125-53.
15. 2004b. Intuitive and explicit in religious thought. Journal of Cognition and Culture 4(1), 123-50.
16. 2004c. Folk religion and theological correctness. Temenos 39-40, 151-65.
17. 2004d. Religion is neither costly, nor beneficial. A Commentary on Atran & Norenzayan. Behavioral and Brain Sciences 27(6), 746.
18. 2005a. God: A brief history with a cognitive explanation of the concept. Temenos 41(1), 77-128.
19. 2005b. Forestilling og handling: Hvordan rituelle handlinger forstærker religiøse forestillinger. (Tr. by Jesper Østergaard.) Religionsvidenskapeligt tidsskrift 46, 27-45. (A Danish translation of item 13 under ”Book Chapters.”)
20. 2005c. Religion, délire and counterintuitiveness. Durkheimian Studies/Etudes durkheimiennes 11, 3-10.
21. 2006a. No evidence of a specific adaptation. A commentary on Bering. Behavioral and Brain Sciences 29(5), 483-84.
22. 2006b. Does meditation swamp working memory? A commentary on Boyer and Liénard. Behavioral and Brain Sciences 29(6), 626-27.
23. 2008. Introduction: Religion, cognition, and culture. Religion 38(2), 101–108.
24. 2002. Lindeman, Marjaana, Ilkka Pyysiäinen, & Pertti Saariluoma. Representing God. Papers on Social Representations 11, 1.1.- 1.13.
25. 2003. Pyysiäinen, Ilkka, Marjaana Lindeman, & Timo Honkela. Counterintuitiveness as the hallmark of religiosity. Religion 33(4), 341-55.

Refereed Papers in Finnish

1. 1984. Gautama Buddha – mies ja myytti. Teologinen Aikakauskirja 6/1984.
2. 1985. Henkilökuvia Buddhasta. 2 000 vuotta länsimaista oppihistoriaa. Suomen Antropologi 1/1985.
3. 1986. Kärsimys buddhalaisuudessa. Teologinen Aikakauskirja 2/1986.
4. Pyysiäinen, Ilkka. 1987. Murha maalaiskylässä. Dekkariteologiaa? Teologinen Aikakauskirja 6/1987.
5. 1989. Kummajainen kaukaa eli buddhalainen hermeneutiikka. Teologinen Aikakauskirja 4/1989.
6. 1991a. Palo ja pelastus. Narratiivista hermeneutiikkaa buddhalaisittain. Teologinen Aikakauskirja 1/1991.
7. 1991b. Ikuinen maailma ja ihmisen kärsimys. Teologinen Aikakauskirja 5/1991.
8. 1992. Jumalaton tyhjyys. Nâgârjunan teismin kritiikki. Teologinen Aikakauskirja 6/1992.
9. 1993. Sanojen jälkeen. Kristinusko ja buddhalaisuus. Teologinen Aikakauskirja 6/1993.
10. 1997. Jos ja kun eksegetiikka on uskontotiedettä. Teologinen Aikakauskirja 2/1997.
12. 1998. Mitä uskontotiede voisi olla? Teologinen Aikakauskirja 1/1998.
13. 2000. Kognitiivne usundilugu (in Estonian). Mäetagused 14, 7-15.
14. 2001a. Kognitiivinen teoria ’ihmeen’ käsitteestä. Teologinen Aikakauskirja 2/2001.
15. 2001b. Uskonto – takana loistava tulevaisuus? Futura 3/2001.
16. 2002. Rituaalit ja jaettu tieto. Teologinen Aikakauskirja 3/2002.
17. 2003. Kulttuuri, mieli ja biologia: uskontotieteellinen näkökulma emic—etic-keskusteluun. Suomen Antropologi 28(3), 36-51.
18. 2004a. Syntynyt inhoamaan: tabujen biologinen perusta. Futura 2/2004, 7-15.
19. 2004b. Rituaalinen näkökulma kristinuskon syntyyn. Kommentti Uron artikkeliin. Teologinen Aikakauskirja 6/2004, 562-67.
20. 2005a. Onko mieli evoluution tuote? Suomen Lääkärilehti 36, 3505-07.
21. 2005b. Yhteisö ja agenttius Durkheimin uskontoteoriassa. Sosiologia 42(4), 298-308.
22. 2008. Ruumiillinen ihminen tarvitsee ruumiillisen Jumalan. Teologia.fi, 14.1. 2008 (http://www.teologia.fi).
23. Pentikäinen, Petra & Ilkka Pyysiäinen. 1993. Cuius religio, eius superstitio — Gothónin artikkelin johdosta. Teologinen Aikakauskirja 2/1993.
24. Mykkänen, Juri & Ilkka Pyysiäinen. 2007. Politiikka pois politiikasta? Intuitionvastainen symboliikka vaalimainonnassa. Politiikka 49(2), 105-118.

Book Chapters

1. 1986. Uskonnollinen kokemus ja uskonnollinen kieli. In Ymmärtämisen aave? Kokemuksellisuus uskonnon tarkastelussa, edited by Teuvo Laitila, Ilkka Pyysiäinen, & Kari Vesala: (Mythos ry:n julkaisuja, 3.) Helsinki.
2. 1987. Valaistuminen elämänihanteena. In Ihmisenä maailmassa, edited by Helena Helve. Gaudeamus.
3. 1991. Buddha ei ole Jumala. In Jumalakuvakirja, edited by Risto Saarinen & Risto Uro, 205-218. (Kirkon tutkimuskeskus, sarja A, 54.) Tampere.
4. 1992. Buddhalaisuus. In Uskonnot maailmassa (Religions of the world), edited by Juha Pentikäinen & Katja Pentikäinen, 77-94. Helsinki: WSOY. (Fourth, revised edition, 1999, pp. 329-47.)
5. 1997. Pyhät tekstit auktoriteetteina. In Tutkija, tekstit ja uskonto, edited by Tom Sjöblom, 13-43. (Uskontotiede – Comparative Religion, 2.) Helsinki: University of Helsinki, Department of Comparative Religion.
6. 2000. No limits? Defining the field of comparative religion. In Ethnography is a heavy rite: Studies of Comparative Religion in Honor of Juha Pentikäinen, edited by N.G. Holm, V. Anttonen, H. Kilpeläinen, R. Pulkkinen, I. Pyysiäinen, and A.-L. Siikala, 31-40. (Religionsvetenskapliga Skrifter, 47.) Åbo: Åbo Akademi.
7. 2001. Cognition, emotion, and religious experience. In Religion in mind: Cognitive perspectives on religious belief, ritual and experience, edited by Jensine Andresen, 70-93. Cambridge: Cambridge University Press.
8. 2002a. Erämaasta avaruuteen. ’Pyhä’, ’Jumala’ ja kansanomainen ’uskonnon’ käsite. In Pyhän perintö (The tradition of the sacred), edited by Pekka Laaksonen & Sirkka-Liisa Mettomäki, 144-56. (Kalevalaseuran vuosikirja, 79.) Helsinki: SKS.
9. 2002b. Introduction: Cognition and culture in the construction of religion. In Current approaches in the cognitive science of religion, edited by Ilkka Pyysiäinen & Veikko Anttonen, 1-13. London: Continuum.
10. 2002c. Religion and the counter-intuitive. In Current approaches in the cognitive science of religion, edited by Ilkka Pyysiäinen & Veikko Anttonen, 111-33. London: Continuum.
11. 2003. Rituals as generators of common knowledge. In Mental spaces and ritual traditions: Festschrift for Mihály Hoppal, edited by Elek Bartha & Veikko Anttonen, 15-25. (Ethnographica et Folkloristica Carpathica, 12-13.) Debrecen & Turku: Department of Ethnography, University of Debrecen.
12. 2004a. Uskontotiede käyttäytymistieteenä. In Mikä ihmeen uskonto?, edited by Tom Sjöblom & Terhi Utriainen, 233-246. (Uskontotiede – Comparative Religion, 10.) Helsinki: University of Helsinki, Department of Comparative Religion.
13. 2004b. Utopian kartta. In Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista, edited by Outi Fingerroos, Minna Opas, & Teemu Taira, 53-70. (Tietolipas, 205.) Helsinki: SKS.
14. 2004c. Religion – Sui Generis – But in What Sense? In Unterwegs. Neue Pfade in der Religionswissenschaft /New Paths in the Study of Religions: Festschrift in honour of Michael Pye on his 65th birthday, edited by Christoph Kleine, Monika Schrimpf, & Katja Triplett, 97-108. München: Biblion.
15. 2004d. Corrupt doctrine and doctrinal revival: On the nature and limits of the modes theory. In Theorizing religions past: Archaeology, history, and cognition, edited by Harvey Whitehouse & Luther H. Martin, 173-94. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
16. 2005a. Kognitiivisen uskontotieteen haaste. In Ihmistieteet tänään (The human sciences today), edited by Anneli Meurman-Solin & Ilkka Pyysiäinen, 331-47. Helsinki: Gaudeamus.
17. 2005b. Religious conversion and modes of religiosity. In Mind and religion: Psychological and cognitive foundations of religiosity, edited by Harvey Whitehouse & Robert N. McCauley, 149-66. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
18. 2005c. Intuition, reflection, and the evolution of traditions. In Moving beyond New Testament theology? Essays in conversation with Heikki Räisänen, edited by Todd C. Penner & Caroline Vander Stichele, 282-307. (Publications of the Finnish Exegetical Society, 88.) Helsinki & Göttingen: The Finnish Exegetical Society and Vandenhoeck & Ruprecht.
19. 2006a. Taivaallisen maallistuminen: Teologia ja sekularisaatio. In Rajojen ylityksiä: Uskonto, kirkko, sosiologia, edited by Anne Birgitta Yeung, Heikki Pesonen, & Susan Sundback, 64-74. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, 250.) Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura.
20. 2006b. Amazing grace: Religion and the evolution of the human mind. In Where God and science meet: How brain and evolutionary studies alter our understanding of religion, I-III, edited by Patrick McNamara. Volume I, Evolution, genes, and the religious brain, 209-25. (Praeger Perspectives.) Westport, CT: Praeger (an Imprint Greenwood Publishing Group).
21. 2007. The mystery of the stolen body: Exploring Christian origins. In Explaining Christian origins and early Judaism: Contributions from cognitive and social science, edited by Petri Luomanen, Ilkka Pyysiäinen, & Risto Uro, 57-72. (Biblical Interpretation Series, 89.) Leiden: Brill.
22. In press a. Believing and doing: Ritual action enhances religious belief. In Religious narrative, cognition and culture: Image and word in the mind of narrative, edited by Armin W. Geertz & Jeppe Sinding Jensen. London: Equinox. (= Item 18 under “Refereed papers.”)
23. In press b. The enduring fascination of miracles. In Miracles: God, science, and psychology in the paranormal, edited by J. Harold Ellens. Westport, CT: Greenwood-Praeger.
24. In press. c. Jumalan reviiri: Pyhä raja ja rituaalit. In Pyhä: Raja, kielto ja arvo kansanomaisessa uskonnossa. Veikko Anttosen juhlakirja (The sacred: Border, prohibition, and value in folk-religion. A Festschrift for Veikko Anttonen), edited by Tiina Mahlamäki, Ilkka Pyysiäinen, & Teemu Taira. Helsinki: SKS (August 2008).
25. In press d. Cognitive science of religion. In Handbook of the psychology of religion, edited by David Wulff. Oxford University Press.
26. In press e. Religion and the brain – Cognitive science as a basis for theories of religion. In Richard King (Ed.), Theory / religion / critique: Classic and contemporary approaches. New York: Columbia University Press (2009).
27. Meurman-Solin, Anneli & Ilkka Pyysiäinen. 2005. Johdanto. In Ihmistieteet tänään (The human sciences today), edited by Anneli Meurman-Solin & Ilkka Pyysiäinen, 9-22. Helsinki: Gaudeamus.
28. Petri Luomanen, Ilkka Pyysiäinen, & Risto Uro. 2007. Social and cognitive perspectives in the study of early Judaism and Christianity. In Explaining Christian Origins and Early Judaism: Christianity: Contributions from cognitive and social science, edited by Petri Luomanen, Ilkka Pyysiäinen, & Risto Uro, 1-33. (Biblical Interpretation Series, 89.) Leiden: Brill.

Papers in Proceedings

1. 1987. The Buddha: A biographical image in relation to cosmic order. In Mythology and cosmic order, edited by René Gothóni & Juha Pentikäinen, 115 23. (Studia Fennica, 32.) Helsinki: SKS.
2. 2000. Variation from a cognitive perspective. In Thick corpus, organic variation and textuality in oral tradition, edited by Lauri Honko, 181-95. (Studia Fennica Folkloristica, 7.) Helsinki: The Finnish Literature Society.
3. 2005. Introduction [on section on “Explaining religion”]. In How to do comparative religion: Three ways, many goals, edited by René Gothóni, 59-63. (Religion and Reason, 44.) Berlin: Walter de Gruyter.
4. 2008. Ritual, agency, and sexual selection. In The evolution of religion: Studies, theories, & critiques, edited by Joseph Bulbulia, Richard Sosis, Erica Harris, Russell Genet, Cheryl Genet, & Karen Wyman, 175–79. Santa Margarita, CA: Collins Family Foundation.
5. In press. Reduction and explanatory pluralism in the cognitive science of religion. In Changing minds: Religion and cognition through the ages, edited by István Czachesz & Tamás Bíró. (Groningen Studies in Cultural Change.) Leuven: Peeters.
6. Pyysiäinen, Ilkka & Kimmo Ketola. 1999. Rethinking ’god:’ ’God’ as category in comparative religion. In Approaching religion, part 1, edited by T. Ahlbäck, 207-14. (Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 17:1). Åbo: The Donner Institute.

Review Articles in English

1. 2003a. Gods, genes, and passions: A review of Scott Atran, In gods we trust: The evolutionary landscape of religion. Journal of Cognition and Culture 3(2), 175-85.
2. 2003b. On the ‘innateness’ of religion: A comment on Bering. Journal of Cognition and Culture 3(3), 218-25.
3. 2004. Bridge over troubled water: Crossing disciplinary boundaries (A book review essay). Method & Theory in the Study of Religion 16(3), 336-47.
4. 2006. Memories: Religion and cultural transmission (a book review essay based on Peter Richerson and Robert Boyd, Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution, & Harvey Whitehouse, Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious Transmission. Anthropological Quarterly 79(2), 341-53.
5. 1999. Anttonen, Veikko & Ilkka Pyysiäinen, Method and theory in Finland: An IAHR regional meeting, University of Turku, August 4–7, 1997. Method & Theory in the Study of Religion 11(1), 71–4.

Review Articles in Finnish

1. 1996a. Kamppisen kommenttien johdosta. Suomen Antropologi 1/1996.
2. 1996b. Onko uskonnoilla yhteistä pohjaa? (Kirjallisuuskatsaus.) Teologinen Aikakauskirja 5/1996, 457-62.
3. 1999. Uskonnollisen ajattelun alkuperä. Tieteessä tapahtuu 2/1999.
4. 2000. Biologia, kulttuuri ja uskonnon tutkimus. Tieteessä tapahtuu 4/2000.
5. 2001a. Reduktio kielletty! Sortumisvaara! Uskontotieteen perinteet ja ‘reduktionismi’. Tieteessä tapahtuu 5/2001.
6. 2001b. Uskonto maallistuneessa yhteiskunnassa. Yhteiskuntapolitiikka 4/2001.
7. 2002. Uskonnollinen robotti kiinalaisessa huoneessa. Tieteessä tapahtuu 6/2002.
8. 2003. Mielen modulit ja inhosta värisevä filosofi. Tieteessä tapahtuu 2/2003.
9. 2005. Yleistämisen ongelmat. Kommentti Näreaholle. Teologinen aikakauskirja 5/2005.
10. 2006. Välttämättömiä harharetkiä ulos ja sisään. Tieteessä tapahtuu 6/2006.
11. Myllykoski, Matti & Ilkka Pyysiäinen. 1995. Mihin Suomi uskoo kun se uskoo Jeesukseen? Tiede & edistys 2/1995.

Abstracts

1. Pyysiäinen, Ilkka. 2005. Mielen evoluutio (Evolution of mind). Valtakunnalliset lääkäripäivät 2005: Luentolyhennelmät, 113. Helsinki: Suomen lääkäriliitto & Suomalainen lääkäriseura Duodecim.

Popular and Discussion (in Finnish)

1. 1983. Euroopassa buddhismia pidettiin kauan kuvainpalvontana. Helsingin Sanomat 23.7.
2. 1985a. Buddha katsoi tyhjään. Vartija 3/1985.
3. 1985b. Kokemus ja uskonto. Vartija 5 6/1985.
4. 1987. Luotu maailma vai ikuinen onnenpyörä? Uskonnot tarjoavat monta selitystä maailman olemassaololle. Kirkko ja Kaupunki 25. 11.
5. 1988a. Ihmisen paikka maailman ja jumalien välissä. Kirkko ja Kaupunki 17.8.
6. 1988b. Valaistumisen tiellä. Tiede 2000 7/1988.
7. 1989. Buddhalainen näkökulma pyhään tekstiin: henkisen kasvun hermeneutiikka. Eedenistä Itään 2/1989.
8. 1990a. Oi jos sinne satumaahan … Vartija 2/1990.
9. 1990b. Valta, voima ja kunnia. Sri Lankan levottomuuksien buddhalaiset juuret. Suomi 5/1990.
10. 1991a. Hämärä tanssilattia. Nuori Voima 2/1991.
11. 1991b. Reunakulttuurit ja eron tekemisen taito. Teoksessa Joka puulla juurensa, 140-41. (Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja, XXXVIII.) Helsinki.
12. 1993a. Uskonnonperustaja jota ei ollut Vartija 1/1993.
13. 1993b. Meditaatio & mystiikka. Kohti ykseyttä. Tiede 2000 8/1993.
14. 1994a. Kenen on Jumala-kuva? Vartija 1/1994.
15. 1994b. Kenen on Jumala-kuva II? Vartija 3/1994.
16. 1995a. Taivaan ja maan välissä. Tiede 2000 1/1995.
17. 1995b. Pääsiäisen mytologiassa elävät ikivanhat teemat. Savon Sanomat 12.4; Iisalmen Sanomat 13.4. 1995.
18. 1995c. Miksi usko kieltää verensiirron? Helsingin Sanomat 19.10.
19. 1995d. Freud myyttimaakarina. Kanava 8/1995.
20. 1996a. Buddhalla houkutellaan turisteja. Helsingin Sanomat 18.3.
21. 1996b. Uskonto ja seksuaalisuus. Kriittinen Katsaus 2/1996.
22. 1996c. Onko joulu kulutusjuhla? Helsingin Sanomat 16.12.
23. 1997a. Jumalaton uskontotiede. Vartija 3/1997.
24. 1997b. Mikä on Jumala? Helsingin Sanomat 24.12.
25. 1998. Ovatko uskonnolliset kokemukset aitoja? Helsingin Sanomat 16.7.
26. 1999a. Ikuinen elämä ja rajaton kasvu. Helsingin Sanomat 2.4.
27. 1999b. Miksi hautakiviä kaadetaan? Helsingin Sanomat 19.8.
28. 1999c. Vapaa tahto ja ’aivotutkimus’. Kanava 7/1999.
29. 1999d. Vuosituhat vaihtuu mielissä. Helsingin Sanomat 16.12.
30. 2000a. Teologia ja tiede nojaavat samaan ajattelutapaan. Helsingin Sanomat 21.4.
31. 2000b. Pyhä teksti ja uskonnolliset uskomukset. Synsygus 3/2000.
32. 2000c. Uskonto, kognitio ja teoriat. Vastaus Sakaranaholle. Teologinen Aikakauskirja 6/2000.
33. 2000d. Jumala mielessä. Yliopisto 12/2000.
34. 2000e. Kristinuskosta saatava myös kriittistä tietoa. Helsingin Sanomat 10.10.
35. 2000f. Kohti koneälyä. Suomen Kuvalehti 8.12. 2000 (s. 38-42)
36. 2001a. Miksi uskontoa on olemassa? Vartija 1/2001.
37. 2001b. Buddhan patsaiden tuhoajat yrittävät osoittaa voimansa. Helsingin Sanomat 13.4.
38. 2001c. Uskonnot ovat osa rosoista arkeamme. Aamulehti 15.10.
39. 2001d. Uskonto istuu mieleen. Tiede 7/2001.
40. 2001e. Buddhalaisuus ja ihmisoikeudet. Ihmisoikeusraportti 4/2001.
41. 2001f. Allah, Jumala ja Jussi. Vartija 5-6/2001.
42. 2002a. Nirvānan arvoitus. Ikuisuuskysymys? 1/2002: 10-11.
43. 2002b. Puolitotuuksia ja mörköjä – mutta missä on pihvi? Tieteessä tapahtuu 2/2002.
44. 2002c. Ovatko uskonnot uhka turvallisuudelle? Skeptikko 3/2002.
45. 2002d. Uskonto ja uskontotiede. Kommentti Pihlströmille. Tiede & edistys 3/2002.
46. 2002e. Hiiriä ja ihmisiä – vielä tietokoneiden uskonnollisuudesta. Tieteessä tapahtuu 8/2002.
47. 2002f. Miksi uskonnot erottavat ihmisiä? Uskonnot ja yhteiskunta, toim. Ulrica Gabrielson. (TUTKAS-julkaisuja 3/20002). Suomen Eduskunta/Finnish Parliament.
48. 2003. Ihmisen asenne kuolemaan on evolutiivista perua. Helsingin Sanomat 22.8.
49. 2004. Tiede ei kaipaa älykästä suunnittelijaa. Savon Sanomat 21.10.; Keskipohjanmaa 21.10.; Pohjolan Sanomat 25.10.; Uutisvuoksi 26.10.
50. 2005a. Design-tuote nimeltä maailma. Helsingin Sanomat 14.6. 2005 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
51. 2005b. Selitän eräitä asioita. Helsingin Sanomat 16.8. 2005 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
52. 2005c. Raha meidän, joka olet markkinoilla. Helsingin Sanomat 4.10. 2005 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
53. 2005d. Synkkä yksinpuhelu. Helsingin Sanomat 22.11. 2005 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
54. 2006a. Se johtuu niiden kulttuurista. Helsingin Sanomat 17.1. 2006 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
55. 2006b. Lupa tappaa? Helsingin Sanomat 14.2. 2006 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
56. 2006c. Ja ihminen loi Jumalan. SEURA 7.4. 2006, 34-37.
57. 2006d. Lumo ei haihdu. Helsingin Sanomat 11.4. 2006 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
58. 2006e. Kritisoidaanhan hevosiakin. Helsingin Sanomat 16.5. 2006 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
59. 2006f. Kevättodistus Jumalalle. Helsingin Sanomat 20.6. 2006 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
60. 2006g. Syyllinen vai syytön? Helsingin Sanomat 1.8. 2006 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
61. 2006h. Näköispatsas vai kuvakielto? Helsingin Sanomat 29.8. 2006 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
62. 2006i. Tohtori Frankenstein, oletan? Helsingin Sanomat 10.10. 2006 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
63. 2006j. Elämää virhemarginaalissa. Helsingin Sanomat 7.11. 2006 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
64. 2006k. Evoluutiojohtaminen. Helsingin Sanomat 12.12. 2006 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
65. 2007a. Lihan himo. Helsingin Sanomat 16.01. 2007 (Tiede & luonto –sivujen kolumni).
66. 2007b. Harris-harha. Tieteessä tapahtuu 7/2007.
67. 2007c. Uskonto, totuus ja kulttuuri. Vartija 5-6/2007.

Book Reviews

1. Lauri Honko: Miten luoda terminologia haltijaperinteen tutkimukselle? In Perinteen tutkimuksen perusteita, edited Outi Lehtipuro. WSOY, 1980. – Ilkka Pyysiäinen, Inkeriläisten viesti 10/1980, s. 7 8.
2. Dhammapada. Paali keelest tõlkinud Linnart Mäll. Loomingu Raamatukogu 24. Tallinn: Kirjas¬tus Perioodika 1977. – Ilkka Pyysiäinen, Inkeriläisten viesti 1/1982, s. 10.
3. Markku Pyysiäinen: Tunnustuksellinen, tunnustukseton ja objektii¬vinen uskonnonopetus. Diss. Kirjapaja 1982. – Ilkka Pyysiäinen, Inkeriläisten viesti 1/1983, s. 8.
4. René Gothóni ja Mikael Tenzin Dönden (toim.): Bodhipuun juurella. Kokemuksia buddhalaisluostareista. Otava 1984. – Ilkka Pyysiäinen, Uusi Suomi 11.2. 1984.
5. Sama teos. – Ilkka Pyysiäinen, Vartija 2/1984, s. 106 107.
6. Steven Collins: Selfless persons. Imagery and thought in Theravā¬da Buddhism. Cambridge etc: Cambridge University Press 1982. – Ilkka Pyysiäinen, Temenos 1984, pp. 142 144.
7. Pentti Saarikoski: Nuoruuden päiväkirjat. Toim. Pekka Tarkka. Otava 1984. – Ilkka Pyysiäinen, Matias (Matinkylän asukasyhdistys) 2/1984, s. 3.
8. René Gothóni: Patimokkha i strukturanalytisk belysning. En religionshistorisk studie av de buddhistiska klosterreglerna i Suttavibhanga. Religionsvetenskapliga skrifter nr 9. Åbo Akademi 1985. – Ilkka Pyysiäinen, Suomen Antropologi 3/1985, s. 158 159.
9. René Gothóni: Patimokkha i strukturanalytisk belysning. En religionshistorisk studie av de buddhistiska klosterreglenrna i Sutta vibhanga. Religionsvetenskapliga skrifter nr 9. Åbo Akademi 1985. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 2/1986 s. 164.
10. Klaus Karttunen & Leif Färding & Kai Nieminen (toim): Idän viisautta. WSOY 1977. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 2/1986, s. 162 163.
11. Hans Küng & Josef van Ess & Heinrich Stietencron & Heinz Bechert: Christentum und Weltreligionen. Islam, Hinduismus, Buddhismus. Munchen & Zurich: Pieper 1984. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 2/1986, s. 163 164.
12. Pelle Miljoona: Buddha blues. WSOY 1985. – Ilkka Pyysiäinen, Vartija 2/1986, s. 48 49.
13. Eila Helander: To change and to preserve. A study of the relig¬iosity of Evangelical students and graduates in Trinidad. Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisuja 50. Helsinki 1986. – Ilkka Pyysiäinen, Suomen Antropologi 3/1986, s. 152 153.
14. Matti Virtanen: Tahdon teknologia. Johdatus uskonnon tulevaisuuteen. Perusta ry. 1986. – Ilkka Pyysiäinen, Vantaan Seutu 18.9. 1986.
15. Reino Läärä: Jää hyvästi, Inkerinmaa. Gummerus 1982. – Ilkka Pyysiäinen, Inkeriläisten viesti 5/1986.
16. Birger Thureson: Inkerin Lilja. Ristin Voitto 1986. – Ilkka Pyysiäinen, Inkeriläisten viesti 5/1986.
17. Jacques Waardenburg: Usko ja uskonnot. Suom. Oili Aho & Seppo Syrjänen. Gaudeamus 1986. – Ilkka Pyysiäinen, Helsingin Sanomat 1.12. 1986.
18. Olli Pekka Lassila: Vapaa ihminen. Etiikan filosofinen perustelu Jean Paul Sartren ajattelussa. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 151. Helsinki 1987. – Ilkka Pyysiäinen, Vantaan Seutu 3.9. 1987.
19. H. J. Greschat & M. Kraatz: Buddhismus. Religionen (hrsg. von R. Kakuschke & U. Tworuschka) Bd II. Göttingen: Vandehoeck & Ruprecht 1985. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 4/1987.
20. Juha Pentikäinen: Kalevalan mytologia. Gaudeamus 1987. – Ilkka Pyysiäinen, Inkeriläisten viesti 9/1987.
21. Juha Pentikäinen: Kalevalan mytologia. Gaudeamus 1987. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 6/1987.
22. Veikko Anttonen: Uno Harva ja suomalainen uskontotiede. Helsinki: SKS 1987. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 6/1987.
23. Kyösti Väänänen: Herdaminne för Ingermanland I. Svenska Litteratursällskapet i Finland 1987. – Ilkka Pyysiäinen, Inkeriläisten viesti 11/1987.
24. Peter Masefield: Divine Revelation in Pali Buddhism. The Sri Lanka Institute of Traditional Studies. London & Sydney & Boston: George Allen & Unwin 1986. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 1/1988.
25. Michael von Brück: Denn Wir sind Menschen voller Hoffnung. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 1/1989.
26. Seiichi Yagi: Die Front Struktur als Brücke vom Buddhistischen zum Christlichen Denken. — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 1/1989.
27. Laurence Brown: The Psychology of Religion. — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 6/1989.
28. Liisa Veenkivi (toim.): Elämän ja kuoleman kehät. — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 6/1989.
29. Unto Tähtinen: Mitä Gandhi todella sanoi. Helsinki: Rauhankirjat 1989 (1970 WSOY). — Ilkka Pyysiäinen, Vartija 1/1990.
30. René Gothóni & Mahāpañña (Mikael Niinimäki): Buddhalainen sanasto ja symboliikka. Gau¬deamus 1990. — Ilkka Pyysiäinen, Helsingin Sanomat 9.10. 1990.
31. Chris Griscom & Wulfing von Rohr: Aika on harha. Suom.Kaarina Fagerholm. WSOY 1990 (1986). — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 6/1990.
32. Jacques Attali: Tulevaisuuden suuntaviivat. Suom. Juhana Lehtinen. Eurofox 1990. — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 6/1990.
33. Choan Seng Song: Theologie des dritten Auges. Asiatische Spiritualität und christliche Theologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1989 (1979). — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 6/1990.
34. Hans Joachim Klimkeit: Der Buddha. Leben und Lehre. Stuttgart & Berlin & Köln: Kohlhammer 1990. — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 6/1990.
35. Mark C. Albrecht: Jälleensyntyminen vai ruumiin ylösnousemus? Suom. Kosti Huovinen. Opiskelija ja koululaislähetyksen julkaisuja. Kauniainen: PerusSanoma Oy 1990 (1988). — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 6/1990.
36. Graham Houston: Kuka on oikea profeetta? Suom. Hannu Viinikainen. Raamattukirjasto 13. Kauniainen: PerusSanoma Oy 1990 (1989). — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 6/1990.
37. Esko Mustonen. Jälleensyntymä ja karman laki. WSOY 1990. — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 1/1991.
38. Antti Puustinen: Ihmisen henkinen vapautuminen. WSOY 1990. — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 1/1991.
39. Juha Y. Pentikäinen: Kalevala mythology. Translated and edited by Ritva Poom. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press 1989. — Ilkka Pyysiäinen, Helsingin Sanomat 28. 2. 1991.
40. Michael Cook: Muhammed. Suom. Otso Kantokorpi. — Ilkka Pyysiäinen, Helsingin Sanomat 16.7. 1991.
41. Nils G. Holm (ed.): Encounter with India. Studies in Neohinduism. (Religionsvetenskapliga skrifter, 20.) Åbo Akademi 1990. — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 6/1991.
42. Matti Luoma: Länsimaiden kaksi uskontoa: kristinusko ja rationalismi. WSOY 1990. — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 1/1992.
43. Martti Hämäläinen: Syty ja pala. Ajan arat elementit. WSOY 1990. — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 1/1992.
44. John Macquarrie: 20th Century Religious Thought. London: SCM Press 1988. — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 2/1992.
45. Akira Hirakawa: A History of Indian Buddhism. Tr. and ed. by P. Groner. Asian Studies at Hawaii, No.36. University of Hawaii Press 1990. — Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 2/1992.
46. George D. Bond: The Buddhist Revival in Sri Lanka. Columbia: University of South Carolina Press 1988. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 2/1992.
47. Von Buddha bis C.G. Jung. Religion als lebendige Erfahrung. Hrsg. von M. Messing. Wal¬ter Verlag Olten und Freiburg im Breisgau 1990. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 2/1992.
48. Peter Grieder: Tibet, Land zwischen Himmel und Erde. Walter Verlag AG, Olten 1990. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 2/1992.
49. Graham Parkes (ed.): Heidegger and Asian thought. Honolulu: University of Hawaii Press 1990 (1987). – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 3/1992.
50. Thomas A. Wood: Mind only. A philosophical and doctrinal analysis of the Vijñânavâda. Monographs of the Society for Asian and Comparative Philosophy, no. 9. Honolulu: University of Hawaii Press 1991. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 3/1992.
51. Klaus Karttunen: Itää etsimässä. Eurooppalaisen Aasian-tutkimuksen vaiheita. Helsinki: Gau¬deamus 1992. – Ilkka Pyysiäinen, Suomen Antropologi 4/1992.
52. Siv Illman: Vere adest. Religionspsykologisk tolkning av närvarotemat i Olov Hartmans romaner. TUrku: Åbo Akademis förlag 1992. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 2/1993.
53. Anton Geels (red.): Möte med indisk religion. Religio, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund, nr 40. Lund 1992. – Ilkka Pyysiäinen, Vartija 2/1993.
54. Nils G. Holm: Religionspsykologins grunder. (Religionsvetenskapliga skrifter nr 13.) Åbo Aka¬demi 1993. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 5/1993.
55. Bernhard Grom: Religionspsychologie. Kösel: Vandenhoeck & Ruprecht 1992. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 5/1993.
56. Wörterbuch der Religionspsychologie (hrsg. von Siegfried Rudolf Dunde). Gütersloher Verlag Haus 1993. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 5/1993.
57. Peter B. Clarke (toim.): Maailman uskonnot. Elävän uskon perusteet. Suom. Hilkka Pekkanen. WSOY 1994. – Ilkka Pyysiäinen, Vartija 3/1995.
58. Matti Kamppinen et al.: Kaaos ja kosmos. Kognitiivisen kulttuurintutkimuksen perusteet. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:29. Turku 1994. – Ilkka Pyysiäinen, Suomen Antropologi 2/1995.
59. Pekka Himanen: Bertrand Russellin haaste. Gaudeamus 1994. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 2/1995.
60. Michael Pye (ed.): Dictionary of Religion. London & Basingstoke: Macmillan 1994. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 3/1995.
61. Nils G. Holm: Religionshistoria. En introduktion med textläsning. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 4/1995.
62. Pentti Lempiäinen: Lukujen symboliikka nollasta miljoonaan. WSOY 1995. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 3/1996.
63. Pirkko Pitkänen & Mikko Telaranta (toim.): Ovi parempaan maailmaan. Hyvän elämän avaimet eri kulttuureissa. Helsinki: Painatuskeskus 1995. — Ilkka Pyysiäinen, Vartija 4/1996, 186-88.
64. Veikko Anttonen: Ihmisen ja maan rajat. ’Pyhä’ kulttuurisena kategoriana. Helsinki: SKS 1996. — Ilkka Pyysiäinen, Temenos, 32 (1996): 263-69.
65. Anna Maria Viljanen & Minna Lahti (toim.): Kaukaa haettua. Kirjoituksia antropologisesta kenttätyöstä. Juhlakirja professori Matti Sarmelalle. Helsinki: Suomen Antropologinen Seura 1997. — Ilkka Pyysiäinen, Tieteessä tapahtuu 5/1997: 43-45.
66. Richard Swinburne: Is there a God? – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 3/1998, 254-256.
67. Richard Swinburne: Tuntematon tekijä. Suom. Tytti Träff. Helsinki: Kirjapaja 1997. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 3/1998, 254-56.
68. Galen Amstutz: Interpreting Amida. History and Orientalism in the Study of Pure Land Buddhism. Albany: State University of New York Press 1997. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 2/1999, 266-67.
69. G. William Barnard: Exploring Unseen Worlds: William James and the Philosophy of Mysticism. Albany: State University of New York Press 1997. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 2/1999, 267-68.
70. Fritz Stoltz, Grundzüge der Religionswissenschaft. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1997. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 4/1999, 412.
71. Thomas A. Idinopulos & Brian C. Wilson (ed.), What is Religion? Origins, Definitions, & Explanations. Leiden: E.J. Brill 1998. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 4/1999, 412-13.
72. Donald Wiebe, The Politics of Religious Studies. New York: St. Martin’s Press 1999. – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 4/1999, 413-14.
73. Daniel C. Dennett, Tietoisuuden selitys. Suom. Tiina Kartano. Helsinki: Art House 2000. – Ilkka Pyysiäinen, Helsingin Sanomat, NYT-viikkoliite 16/2000 (21.4.—27.4. 2000).
74. Päivikki Suojanen, Uskontotieteen portailla. Helsinki: SKS 2000. – Ilkka Pyysiäinen, Tieteessä tapahtuu 4/2000.
75. Tõnu Lehtsaar, Religious Experiencing: A psychological study of religious experiences in the lifelong perspective. (Religionsvetenskapliga skrifter; 49.) Åbo: Åbo Akademi 2000 – Ilkka Pyysiäinen, Teologinen Aikakauskirja 2/2001.
76. Pertti Saariluoma, Matti Kamppinen ja Antti Hautamäki (toim.), Moderni kognitiotiede. Gaudeamus 2001. – Ilkka Pyysiäinen, Tieteessä tapahtuu 4/2001.
77. Pascal Boyer, Religion explained: The evolutionary origins of religious thought. New York: Basic Books. – Ilkka Pyysiäinen, Helsingin Sanomat 11.8. 2001.
78. Scott Atran, In gods we trust: The evolutionary landscape of religion. Oxford: Oxford University Press. – Ilkka Pyysiäinen, Helsingin Sanomat 23.12. 2002.
79. Janne Kivivuori, Paha tieto. – Ilkka Pyysiäinen, Helsingin Sanomat 31.5. 2003.
80. Timo Helenius, Timo Koistinen ja Sami Pihlström (toim.), Uskonnonfilosofia. WSOY. – Ilkka Pyysiäinen, Tieteessä tapahtuu 8/2003.
81. Pertti Töttö, Syvällistä ja pinnallista. Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Vastapaino. – Ilkka Pyysiäinen, http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/tekstit/732.html.
82. Antti Marjanen (toim.), Was there a Gnostic religion? (Publications of the Finnish Exegetical Society, 87.) Vandenhoeck & Ruprecht. – Ilkka Pyysiäinen, Tieteessä tapahtuu 1/2006, 79-80.
83. Antti Revonsuo, Inner presence: Consciousness as a biological phenomenon. MIT Press. – Ilkka Pyysiäinen, Ratkeaako tietoisuuden ongelma? Tieteessä tapahtuu 2/2006, 50-53.
84. Daniel Dennett, Lumous murtuu. Uskonto luonnonilmiönä. Suom. Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita. – Ilkka Pyysiäinen, Tieteessä tapahtuu 2/2007.